กล้อง Forestry Pro นั้นมีโหมดการใช้งานให้เลือกใช้ได้ถึง 6 โหมดการใช้งานด้วยกัน การเปลี่ยนโหมดการใช้งานทำได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งโหมดการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามความต้อง การของผู้ใช้งาน

โหมดที่1 โหมดระยะขจัด ตัวย่อ Act หรือ (3) ในจอด้านข้าง

เป็น โหมด การวัดระยะขจัด     คือการวัดระยะจากจุดที่เรายืนอยู่แล้ววัดไปที่เป้าหมายเครื่องจะยิงเลเซอร์ไปกระทบวัตถุเป้าหมายแล้วสะท้อนกลับมาเป็นตัวเลขปรากฎอยู่ในหน้าจอมุมขวาบนค่าที่ได้จะบอกเป็นระยะขจัด(ระยะขจัดคือระยะเส้นตรงเสมือนเราวัดด้วยการลากตลับเมตรวัด) ภายในหน้าจอจะบอกค่าขจัดอย่างเพียงอย่างเดียว  แต่ที่หน้าจอ LED จะบอกหน่วยวัดระยะ บอกความสูง บอกระยะขจัด บอกระยะแนวระนาบ และ บอกมุมลาด มุมเงย

โหมดที่ 2  โหมดวัดแนวระนาบ ตัวย่อ Hor หรือ (4) ในจอด้านข้าง

  สมมติว่าถ้าเรายืนวัดจากจุดที่เรายืนวัดขึ้นไปที่ชั้น 3 ของตึกค่าที่ได้ก็ เสมือนว่าเราอยู่บนชั้น 3ของ

ตึกแล้ววัดไปที่ชั้น3ของอีกตึกซึ่งถ้าเล็งในจุดเดียวกันค่าที่ได้จะเท่ากันเสมือนอยู่ในแนวระนาบเดียว

กันกับเป้าหมายที่เราวัด ซึ่งในจอของเครื่องวัดระยะจะบอกค่าแนวระนาบอย่างเดียว แต่ที่หน้าจอ LED จะบอกหน่วยวัดระยะ บอกความสูง บอกระยะขจัด บอกระยะแนวระนาบ และ บอกมุมลาด มุมเงย

โหมดที่ 3 โหมดวัดระยะความสูง ตัวย่อ Hgt หรือ (2) ในจอด้านข้าง

    โหมดนี้ค่าที่ได้จากการวัดภายในหน้าจอจะระบุความสูงให้อย่างเดียว  แต่ที่หน้าจอ LED จะบอกหน่วยวัดระยะ บอกความสูง บอกระยะขจัด บอกระยะแนวระนาบ และ บอกมุมลาด มุมเงย

โหมดที่ 4 โหมดวัดมุมจากแนวระนาบ ตัวย่อ Ang หรือ (5) ในจอด้านข้าง                                              

โหมดนี้เป็นโหมดที่สามารถวัดมุมจากแนวระนาบบอกมุมลาดมุมเงยได้สมมติว่าเราวัดไปบนยอดตึกเครื่องจะบอกว่าจากจุดที่เรายืนวัดกับยอดตึกเป็นมุมเท่าไรส่วนตัวเลขที่บอกเป็นบวก(+)หรือลบ(-) ถ้วตัวเลขนั้นเป็นลบ(-) แสดงว่าค่าที่ได้นั้นเป็นมุมลาดหรือต่ำกว่าจุดที่เรายืนเป็นมุมกี่องศาแต่ที่หน้าจอ LED จะบอกหน่วยวัดระยะ บอกความสูง บอกระยะขจัด บอกระยะแนวระนาบ และบอกมุมลาด มุมเงย

โหมดที่ 5 โหมดวัดความสูงระหว่างจุดสองจุด ตัวย่อ Hgt+Hgt2

สมมติว่าเราอยากทราบความสูงของต้นไม้ต้นนึงเราสามารถกดวัดที่โคนต้นไม้หนึ่งครั้งแล้วกดวัดที่ยอดหนึ่งครั้งค่าที่ได้ก็จะบอกความสูงระหว่างจุดสองจุดในหน้าจอเล็ก  ส่วนที่หน้าจอ LED จะบอกหน่วยวัดระยะ บอกความสูง บอกระยะขจัด บอกระยะแนวระนาบ และ บอกมุมลาด มุมเงย

โหมดที่ 6 การวัดสามจุด (บอกความสูงระหว่าง 2 จุด) Hor Hgt+Hgt2

  สมมติว่าเราวัดต้นไม้ต้นหนึ่งกดวัดครั้งที่ 1 จะบอกระยะจากที่เรายืนวัดถึงต้นไม้กดวัดครั้งที่ 2 จะบอกระยะและความสูงและบอกมุมระหว่างจุดวัดที่ 1 และจุดวัดที่ 2  กดวัดครั้งที่ 3 ค่าที่ได้จะ      บอกความสูงระหว่างจุดวัดที่ 2 และ 3 และบอกมุม ทั้งในหน้าจอกล้องและจอ LED ด้านนอกจะบอกค่าเหมือนกัน

จอแสดงผล LCD ภายในกล้อง

จอแสดงผล LCD ด้านข้างกล้อง