โหมด ที่ 1 เป็น โหมด วัดระยะขจัด

เป็น โหมด การวัดระยะขจัดอย่างเดียว คือการวัดระยะจากจุดที่เรายืนอยู่แล้ววัดไปที่เป้าหมายเครื่องจะยิงเลเซอร์ไปกระทบวัตถุเป้าหมายแล้วสะท้อนกลับมาเป็นตัวเลขปรากฎอยู่ในหน้าจอมุมขวาบนค่าที่ได้จะบอกเป็นระยะขจัด(ระยะขจัดคือระยะเส้นตรงเสมือนเราวัดด้วยการลากตลับเมตรวัด)

โหมด ที่ 2 คือ โหมด การวัดระยะขจัดและความสูง

เป็นการวัดระยะขจัดที่มีระบบการทำงานเหมือนกับ โหมด แรก แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือค่าความสูงต่ำส่วนตัวเลขที่แสดงอยู่มุมขวาด้านล่างจะบอกค่าความสูงต่ำถ้าตัวเลขที่เราวัดได้ถ้ามีค่าเป็นบวก(+)คือจุดที่เราวัดนั้นอยู่สูงกว่าจุดที่เรายีนวัดอยู่เท่าไหร ถ้าค่าเป็นลบ(-)คือจุด

ที่เราวัดไปนั้นต่ำกว่าจุดที่เรายืนวัดอยู่เท่าไหร่

โหมด ที่3 คือ โหมด วัดระยะแนวระนาบและความสูง

        สมมติว่าถ้าเรายืนวัดจากจุดที่เรายืนวัดขึ้นไปที่ชั้น3ของตึกค่าที่ได้ก็ เสมือนว่าเราอยู่บนชั้น3ของตึกแล้ววัดไปที่ชั้น3ของอีกตึกซึ่งถ้าเล็งในจุดเดียวกันค่าที่ได้จะเท่ากันเสมือนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเป้าหมายที่เราวัดส่วนตัวเลขมุมขวาล่างจะบอกค่าความสูงต่ำถ้าตัวเลขที่เราวัดได้มีค่าเป็นบวก(+)คือจุดที่เราวัดนั้นอยู่สูงกว่าจุดที่เรายีนวัดอยู่เท่า ไหรถ้าค่าเป็นลบ(-)คือจุดที่เราวัดไปนั้นต่ำกว่าจุดที่เรายืนวัดอยู่เท่าไหร

โหมด ที่ 4  เป็น โหมดเล่นกอล์ฟ (Golf Mode)

จากภาพตัวเลขมุมขวาบนเป็นตัวเลขที่จะต้องตีเผื่อส่วนตัวเลขข้างล่างคือตัวเลขของระยะทางจริงสมมติว่าเราจะตีกอล์ฟขึ้นเนินไปที่ธงในระยะ 150  yd (ซึ่งเป็นระยะทางจริง)

เมื่อเราใช้เครื่องวัดระยะ เครื่องจะคำนวณว่าเราจะต้องออกแรงตีใน

แนวระนาบเท่ากับ 179.8  yd  เพื่อให้ลูกตกลงตรงเนินตามที่ต้องการได้

จากภาพตัวเลขที่แสดงด้านบนเป็นตัวเลขที่จะต้องตีเผื่อ ส่วนตัวเลขข้างล่างคือตัวเลขของระยะทางจริง สมมติว่าเราจะตีกอล์ฟลงเนินไปที่ธงในระยะ 148 yd(ซึ่งเป็นระยะทางจริง)เมื่อเราใช้เครื่องวัดระยะเครื่องจะคำนวณว่าเราจะต้องออกแรงตีในแนวระนาบเท่ากับ 115  yd เพื่อให้ลูกตกลงตรงเนินตามที่ต้องการได้

        ดังนั้นการคำนวณระยะการตีเผื่อที่เครื่องคำนวณมาใหแล้ว้นั้นง่ายกว่าที่เราจะต้องคำนวณเอง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของกล้องวัดระยะรุ่นนี้ก็ว่าได้

การเปลี่ยนโหมดใช้งาน

กล้อง Nikon Coolshot AS มีโหมดใช้งานให้เลือกได้ถึง 4 แบบ การเปลี่ยนโหมดทำโดยกดปุ่มโหมด (mode) ด้านหน้าของกล้องค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Power ด้านหลัง 1 ครั้ง โหมดการใช้งานก็จะเปลี่ยนไป ตามความต้องของผู้ใช้งาน