Webcam Scoping

คำว่า WebcamScoping นี้ผมไม่ได้ตั้งเองครับ แต่มาจากกระทู้หนึ่งในเวปบอร์ด birdforum.net ในห้อง digiscope/videoscope ครับ โดยได้มีผู้ทดสอบการนำกล้องเวปแคมเมอร่า มาต่อเข้ากับสโคปเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว และพบว่า “ใช้งานได้” ครับ

จริงๆแล้วเทคนิคการต่อกล้องเวปแคมกับกล้องส่องทางไกลนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักดูดาวต่างประเทศที่ต้องการบันทึกภาพวัตถุบนท้องฟ้าลงในคอมพิวเตอร์ครับ แต่กับกล้องสโคปดูนกนั้น (เท่าที่ค้นดูในอินเตอร์เนต) ยังไม่แพร่หลายเลย อาจเป็นเพราะการดูนก หรือการบันทึกภาพสัตว์ป่านั้น ไม่ได้กระทำอยู่กับที่ แต่ต้องออกเดินไปเรื่อยๆ ดังนั้นการจะแบก Notebook ไปด้วยเพื่อบันทึกภาพนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในทางปฏิบัติครับ

อย่างไรก็ตาม การทำ WebcamScoping  นี้ก็ยังมี applications ให้ใช้งานได้ดีครับ เช่นการบันทึกภาพที่ซุ้มบังไพร (Blind) หรือบันทึกวิดีทัศน์ระยะไกลแล้วทำการถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เนตเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางร้าน ไม่สนับสนุน และไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องหากจะนำผลิตภัณฑ์หรือแนวความคิดนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรนะครับ เครื่องมือนั้นล้วนมีประโยชน์และโทษ ทางร้านขอสนับสนุนการทำเวปแคมสโคป สำหรับการใช้งานเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับ

 
Blog Summary Widget