Digiscope/VideoScope สำหรับการยิงไรเฟิลระยะไกล

 

“10 ปากว่าไม่เท่า หนึ่งตาเห็น” ครับ บทความเรื่อง ดิจิสโคป และวิดีโอสโคปนี้จะช่วยให้นักยิงปืนไรเฟิลระยะไกลมั่นใจและทราบถึงผลิตภัณฑ์กล้องตรวจการณ์กลางวัน คุณภาพระดับโลก ทั้ง Zeiss และ Kowa ว่าสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอน

 
Blog Summary Widget