ภาพถ่ายดิจิสโคป จากสโคป Nikula

 

รวบรวมภาพถ่ายดิจิสโคป ที่ถ่ายโดยลูกค้าร้าน และทางร้านครับ โดยเป็นการใช้สโคป Nikula (แอบมีสโคป Celestron ติดมา 1 บทความครับ)

ทางร้าน Outdoor Vision หวังว่าภาพถ่ายดิจิสโคปเหล่านี้จะช่วยให้ท่านที่สนใจในการถ่ายภาพดิจิสโคป และอยากจะทดลองกับสโคป Nikula มีความมั่นใจถึงคุณภาพของสโคปมากขึ้นครับ

 
Blog Summary Widget