ตัวอย่างภาพดิจิสโคปจาก Nikula

โดยคุณ Minivet และร้าน OV

 

www.outdoorvision.net

02-158-2866, 081-768-2866

 ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์

Outdoor Vision, พย.2552

สโคป Nikula N20-60x85

กล้อง Canon A95

สถานที่ สวนรถไฟ

สโคป Nikula N20-60x85

กล้อง Canon A95

สถานที่ สวนรถไฟ

สโคป Nikula N20-60x85

กล้อง Canon A95

สถานที่ บ้าน

สโคป Nikula N23-70x70

กล้อง Canon A95

สถานที่ บ้าน

สโคป Nikula N20-60x85

กล้อง Canon A95

สถานที่ สวนรถไฟ

มุมเสวนา

เวปบอร์ดร้านฯ

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


นกกระจอกบ้าน

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


นกกระจิบหญ้าสีเรียบ

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


นกกระจิบหญ้าอกเทา

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


นกกระเต็นน้อยธรรมดา

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


นกกระเต็นอกขาว

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


กระเบื้องผา

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


กระรางหัวหงอก

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


จาบคาเล็ก

ภาพโดย คุณ Minivet

Scope N20-60x85

camera

Nikon P5100

adapter

วัฒน์กระทิง


พญาปากกว้างหางยาว